Un moment, per favor.
Avui sa lletra de...
rei
arròs
cara
Menorca