Un moment, per favor.
Endevinalla
No és bou i porta banyes,
no és paraigua i surt quan plou.

Sequence: animals
Page: 1 / 14
Model: clic M4