Un moment, per favor.
Deu pometes té el pomer
Deu pometes té el pomer,
de deu una, de deu una,
deu pometes té el pomer,
de deu una n'hi caigué.

Si mirau el vent d'on ve
veureu el pomer com dansa,
si mirau el vent d'on ve,
veureu com dansa el pomer.

Sequence: deu_pometes_te_el_pomer
Page: 1 / 3
Model: sing M1