Un moment, per favor.
El gegant del pi
El gegant del pi
ara balla, ara balla,
el gegant del pi
ara balla pel camí.

El gegant de la ciutat
ara balla, ara balla
el gegant de la ciutat
ara balla pel terrat.

Sequence: el_gegant_del_pi
Page: 1 / 3
Model: sing M1