Un moment, per favor.
Ara canta tu
En Joan petit quan balla
En Joan Petit quan balla,
balla, balla, balla,
en Joan Petit quan balla,
balla amb el dit.
Amb el dit, dit, dit,
així balla en Joan Petit.
En Joan Petit quan balla,
balla, balla, balla,
en Joan Petit quan balla,
balla amb la mà.
Amb la mà, mà, mà,
amb el dit, dit, dit,
així balla en Joan Petit.

Sequence: en_joan_petit_quan_balla
Page: 2 / 3
Model: sing M1.1