Un moment, per favor.
En Joan ve de la cuina
En joan ve de la cuina,
u, u, u, a, a, a,
en Joan ve de la cuina
carregat amb el sopar.

En Joan porta la sopa,
u, u, u, a, a, a,
en Joan porta la sopa
i a damunt un tros de pa.
Mentre es menja la sopa,
u, u, u, a, a, a,
mentre es menja la sopa
un cussot li pren el pa.

Sequence: en_joan_ve_de_la_cuina
Page: 1 / 3
Model: sing M1