Un moment, per favor.
Ara canta tu
Es mussol no vol cantar
Es mussol no vol cantar perquè és tot sol
Tot sol, no vol cantar es mussol.
Es mussol no vol cantar perquè són dos.
Ni dos, ni sol,
no vol cantar es mussol.
Es mussol no vol cantar perquè són tres.
Ni tres, ni dos, ni sol,
no vol cantar es mussol.

Sequence: es_mussol_no_vol_cantar
Page: 2 / 3
Model: sing M1.1