Un moment, per favor.
Na Bel des Molinar
Na Bel, na Bel,
na Bel des Molinar
carbó, carbó,
carbó va anar a comprar.
Li diu, li diu
que ja no hi tornarà
perquè es pillo 'carbonero'
la volia mascarar.

Sequence: na_bel_des_molinar
Page: 1 / 3
Model: sing M1