Un moment, per favor.
Les oques
Quan les oques van al camp
la primera la primera
quan les oques van al camp,
la primera va al davant.
La segona va al darrere
i després ve la tercera.
Quan les oques van al camp,
la primera va al davant.

Sequence: quan_les_oques_van_al_camp
Page: 1 / 3
Model: sing M1