Un moment, per favor.
Vent fresc, vent del matí
Vent fresc, vent del matí,
que remou les branques del gran pi.
Goig del vent que passa,
anem cap al gran... vent fresc..., vent del matí.

Sequence: vent_fresc
Page: 1 / 3
Model: sing M1